Programımız Hakkında

Genel Bilgi ve Programın Amacı

Bilgisayar Programcılığı Programı, bilgisayar teknolojileri ve programlama alanıyla ilgili temel bilgi, beceri ve davranışlara sahip, ilgili sektörlere yararlı ve nitelikli ara eleman olabilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bilgisayar teknolojileri ve programlama alanı ile ilgili temel düzeyde kavramsal bilgi ve beceriler kazanmalarını sağlamak, yazılım kodlama ve test etme kabiliyetini geliştirmelerine yardımcı olmak ve algoritmik düşünce ve planlama yaklaşımıyla uygulamalar geliştirebilen bireylerin yetişmesi hedeflenmektedir.Bilişim sektöründe veya kamu ve özel kuruluşların bilgi işlem departmanları bünyesinde özellikle bilgi işlem uzmanı, bilgisayar programcısı, web tasarımcısı, veritabanı yöneticisi, grafik tasarımcısı gibi görevler üstlenmek isteyenler için tasarlanmış bu programın mezunlarına ülkemizde her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Dikey Geçiş Olanakları

Program Akademik Personeli

Bilgisayar Programcılığı Programı Pasif konumdadır ve Akademik Personeli Bulunmamaktadır.